مَوادَس کُن گٔژھِو

पांच़ॖत्रॖह

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر

[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر

[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :पञ्चत्रिंशत् (پٔنچٔہ ترِٛم شٔت) ۔

گرَٛنٛد

[اؠڈِٹ]

पांच़ॖत्रॖह (موٗل : पांच़ॖत्रॖह، فارسی : پانٛژٕ ترٕٛہ) [pãːt͡sɨtrɨh]

  1. ترٕٛہ تہٕ پانٛژھ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ

[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ

[اؠڈِٹ]

وٕچھِو پانٛژٕ ترٕٛہ۔