مَوادَس کُن گٔژھِو

ѥдинъ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

پرٛون سٕلاوی گِرجہِ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

اَوَلی سٕلاوی پؠٹھٕ آمُت :*edinъ < اَوَلی بالٹو سٕلاوی *aiˀnas < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *óynos۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

ѥдинъ (گٕلاگولیٖتی : ѥⰴⰺⱀⱏ)

  1. اَکھ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]


پرٛون مَشرِقی سٕلاوی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

اَوَلی سٕلاوی پؠٹھٕ آمُت :*edinъ < اَوَلی بالٹو سٕلاوی *aiˀnas < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *óynos۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

ѥдинъ

  1. اَکھ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]