افطار

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

اُردوٗ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

فارسی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :افطار < عَربی إفطار۔

ناوُت[اؠڈِٹ]

افطار ن [ɪft̪ɑːɾ]

  1. اِفطیٛار۔

پَنٛجٲبؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

فارسی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :افطار < عَربی إفطار۔

ناوُت[اؠڈِٹ]

افطار ن (گُرمُکھی : ਇਫ਼ਤਾਰ)

  1. اِفطیٛار۔

سِندی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

فارسی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :افطار < عَربی إفطار۔

ناوُت[اؠڈِٹ]

افطار ن (دیوناگری : इफ़्तारु) [ɪftɑrʊ]

  1. اِفطیٛار۔

عُثمٲنؠ تُرکی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

عَربی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :إفطار ۔

ناوُت[اؠڈِٹ]

افطار

  1. اِفطیٛار۔

فارسی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

عَربی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :إفطار ۔

ناوُت[اؠڈِٹ]

افطار

  1. اِفطیٛار۔