مَوادَس کُن گٔژھِو

بوموار

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ آمُت :भौमवार (بھۄامٔہ وارٔ)

خاص ناوُت[اؠڈِٹ]

بوموار م (موٗل : بوموار) [boːmwaːr]

  1. سۄ وار یۄسہٕ بۄد وارِ برٛۆنٛہہ تہٕ ژٔنٛدرٕوارِ پَتہٕ یِوان چھےٚ۔ ہَفتُک ترٛیٚیُم دۄہ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ[اؠڈِٹ]