ترٕٛنَمَتھ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :त्रिनवति (ترِٛ نٔؤتہِ)‌۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

ترٕٛنَمَتھ (موٗل : ترٕٛنَمَتھ، دیوناگری : त्रॖनमथ) [trɨnamatʰ]

  1. نَمَتھ تہٕ ترٛےٚ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ[اؠڈِٹ]