زٲژ:اَوَلی سٕلاوی پؠٹھٕ آمٕتؠ روٗسی لَفٕظ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

زٲژ "اَوَلی سٕلاوی پؠٹھٕ آمٕتؠ روٗسی لَفٕظ" مَنٛز صَفہٕ

یِم صَفہٕ چھِ یَتھ زٲژ مَنٛز، کُل ۸