مَوادَس کُن گٔژھِو

زٲژ:سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ آمٕتؠ پَنٛجٲبؠ لَفٕظ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

زٲژ "سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ آمٕتؠ پَنٛجٲبؠ لَفٕظ" مَنٛز صَفہٕ

یِم صَفہٕ چھِ یَتھ زٲژ مَنٛز، کُل ۲۱۶

(پٔتِم صَفہٕ) (برٛونٛہِم صَفہٕ)

ہ

(پٔتِم صَفہٕ) (برٛونٛہِم صَفہٕ)