مَوادَس کُن گٔژھِو

زٲژ:فرانسیٖسی آنکونہٕ گرَٛنٛد

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

زٲژ "فرانسیٖسی آنکونہٕ گرَٛنٛد" مَنٛز صَفہٕ

یِم صَفہٕ چھِ یَتھ زٲژ مَنٛز، کُل ۱۲۴

U