مَوادَس کُن گٔژھِو

قَمَر

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر

[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر

[اؠڈِٹ]

فارسی پؠٹھٕ وۄزُم ہیٛۆتمُت :قمر (قَمَر) < عَربی قمر (قَمٛر) ۔

ناوُت

[اؠڈِٹ]

قَمَر ن (موٗل : قَمَر) [kamar]

  1. اَکھ گرُٛہُد یُس زٔمیٖنَس تہٕ آفتابَس أنٛدؠ أنٛدؠ پھیران چھُ۔
  2. ماشوقَس یا تَسٕنٛدِس بُتھِس چھِ اَتھ سٟتؠ مُشٲبِہَتھ دِوان۔

ہَم مانے

[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ

[اؠڈِٹ]