مَوادَس کُن گٔژھِو

पाँच

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

نیپٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :पञ्चन् (پٔنچٔن) < اَوَلی ہِند آریٲیی *pánća < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *pánča < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *pénkʷe۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

पाँच

  1. پانٛژھ، پٲنٛژھ۔

ہِندی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :पञ्चन् (پٔنچٔن) < اَوَلی ہِند آریٲیی *pánća < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *pánča < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *pénkʷe۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

पाँच [pɑ̃ːt͡ʃ]

  1. پانٛژھ، پٲنٛژھ۔