egg

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

اَنٛگریٖزی[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

مَنٛز اَنٛگریٖزی پؠٹھٕ آمُت : egge < پرٛون سِکینڈِنیوی egg < اَوَلی جَرمَن *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

وۄشژار[تَبدیٖل]

ناوُت[تَبدیٖل]

egg [eɡ]

  1. ٹھوٗل۔

آیِسلینڈی[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

پرٛون سِکینڈِنیوی پؠٹھٕ آمُت : egg < اَوَلی جَرمَن *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

ناوُت[تَبدیٖل]

egg نٔت [ɛkːˈ]

  1. ٹھوٗل۔

پرٛون سِکینڈِنیوی[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

اَوَلی جَرمَن پؠٹھٕ آمُت : *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

ناوُت[تَبدیٖل]

egg نٔت

  1. ٹھوٗل۔

مَنٛز اَنٛگریٖزی[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

پرٛون سِکینڈِنیوی پؠٹھٕ آمُت : egg < اَوَلی جَرمَن *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

ناوُت[تَبدیٖل]

egg

  1. ٹھوٗل۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[تَبدیٖل]


ناروینی بوٗکمال[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

پرٛون سِکینڈِنیوی پؠٹھٕ آمُت : egg < اَوَلی جَرمَن *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

ناوُت[تَبدیٖل]

egg نٔت

  1. ٹھوٗل۔

ناروینی نیٖنوشک[تَبدیٖل]

لَفظہٕ آگُر[تَبدیٖل]

پرٛون سِکینڈِنیوی پؠٹھٕ آمُت : egg < اَوَلی جَرمَن *ajją < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *h₂ōwyóm

ناوُت[تَبدیٖل]

egg نٔت

  1. ٹھوٗل۔