تیٚیہِ تٲجی

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

کٲشُر[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :त्रयश्चत्वारिंशत् (ترٛٔیٔش تچٔتوارِم شٔت) ۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

تیٚیہِ تٲجی (موٗل : تیٚیہِ تٲجی، دیوناگری : तॆयितऻजी) [tejitəːd͡ʒiː]

  1. ژَتجی تہٕ ترٛےٚ۔

بیٛاکھ صوٗرَتھ[اؠڈِٹ]

تَرجَمہٕ[اؠڈِٹ]