مَوادَس کُن گٔژھِو

चालीस

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

نیپٲلؠ[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :चत्वारिंशत् (چٔتوارِم شٔت) < اَوَلی ہِند آریٲیی *ćatwārHśát < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *čatwārHćát < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *kʷétwr̥dḱomt۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

चालीस

  1. ژَتجی، ژَتجِہہ۔

ہِندی[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :चत्वारिंशत् (چٔتوارِم شٔت) < اَوَلی ہِند آریٲیی *ćatwārHśát < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *čatwārHćát < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *kʷétwr̥dḱomt۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

चालीस [t͡ʃɑːliːs]

  1. ژَتجی، ژَتجِہہ۔