विंशति

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ
Jump to navigation Jump to search

سَنَسکرٕٛت[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

اَوَلی ہِند آریٲیی پؠٹھٕ میٛوٗلمُت :*HwiHśatí < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *HwiHćati < اَوَلی ہِند یوٗرَپی *wídḱm̥ti۔

گرَٛنٛد[اؠڈِٹ]

विंशति [ʋĩɕɐt̪i]

  1. وُہ۔