مَوادَس کُن گٔژھِو

زٲژ:اَوَلی ہِند ایٖرٲنی پؠٹھٕ آمٕتؠ سَنَسکرٕٛت لَفٕظ

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

زٲژ "اَوَلی ہِند ایٖرٲنی پؠٹھٕ آمٕتؠ سَنَسکرٕٛت لَفٕظ" مَنٛز صَفہٕ

یِم صَفہٕ چھِ یَتھ زٲژ مَنٛز، کُل ۱۸