अहम्

وِکیٖلۄغَتھ پؠٹھٕ

سَنَسکرٕٛت[اؠڈِٹ]

لَفظہٕ آگُر[اؠڈِٹ]

اَوَلی ہِند آریٲیی پؠٹھٕ آمُت :*aźʰám < اَوَلی ہِند ایٖرٲنی *aȷ́ʰám < اَوَلی ہِند یوٗرَپی پؠٹھٕ آمُت :*éǵh₂óm۔ وٕچھِو لاطیٖنی ego ۔

اِشارٕ ناوُت[اؠڈِٹ]

अहम् (موٗل : अस्मद्) [ɐɦɐm]

 1. بہٕ؛ अस्मद् لَفظہٕ سُنٛد آسَن حالَتھ وٲحِد رٟپ۔
  • एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्ं।
   विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमामि अहम्
   ایکٔدٔنٛتٔم مٔہاکایٔم لٔمبودٔرٔم گٔجانٔنٔم
   وِگھنٔناشٔکٔرٔم دیؤم ہیرٔمبھٔم پرٛانٔمامہِ أۂم۔
   اَکھ دَنٛد وٲلِس، بۆڈ شٔریٖر وٲلِس، بۆڈ یَڈ وٲلِس، ۂسؠ تُک کَلہٕ وٲلِس؛
   تَکلیٖف خَتٕم کَرَن وول بَگوانَس، ہیرَمبَس (ہیٛۆند بَگوان گَنیش) چھُس بہٕ نَمَسکار کَران۔

روٗپؠ[اؠڈِٹ]

سَنَسکرٕٛت أکِم شَخٕص اِشارٕ ناوٕتؠ
حالَتھ وٲحِد دۆگُن جَمَع
آسَن अहम्
[ɐɦɐm]
आवाम्
[ɑːʋɑːm]
वयम्
[ʋɐjɐm]
کرٛٲوؠ माम्
[mɑːm]
आवाम्
[ɑːʋɑːm]
अस्मान्
[ɐsmɑːn]
کرٛاوَل मया
[mɐjɑː]
आवाभ्याम्
[ɑːʋɑːbʱjɑːm]
अस्माभिः
[ɐsmɑːbʱihĭ]
دُکرٛٲوؠ मह्यम्
[mɐɦjɐm]
आवाभ्याम्
[ɑːʋɑːbʱjɑːm]
अस्मभ्यम्
[ɐsmɐbʱjɐm]
آیِتؠ मत्
[mɐt̪]
आवाभ्याम्
[ɑːʋɑːbʱjɑːm]
अस्मत्
[ɐsmɐt̪]
مِلکِیَتی मम
[mɐmɐ]
आवयोः
[ɑːʋɐjoːhŏ]
अस्माकम्
[ɐsˈmɑːkɐm]
ہاوَن मयि
[mɐji]
आवयोः
[ɑːʋɐjoːhŏ]
अस्मासु
[ɐsmɑːsu]